Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
hu
en

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat
Vásárolj nálunk májusban és nyerj!

Szeretnél nyerni? Nem kell mást tenned, mint a warnex.hu oldalon vásárolni májusban és máris részt veszel a nyereményjátékunkon. Ilyen egyszerű...

Nyeremények:

SAL PAR 225 Party hangfal

Ariete yogurella yoghurtkészítő

ETA Storio 916690040 pirítós készítő

Hausmeister Handmixer HM 5521 A - kézimixer

2 db Tefal Ingenio 3 darabos készlet, L1539243

VERSENYSZABÁLYOK

1. A nyereményjáték szervezője

Warnex-Global Magyarország Zrt. 2045, Törökbálint, Raktárvárosi út 1-3. Cégjegyzékszám: 13-10-041775 (a továbbiakban „szervező“ vagy „nyereményjáték szervezője“).

2. A nyereményjáték időpontja

A nyereményjáték 1.5. 2023 - 31. 5. 2023 ig tart (a továbbiakban „nyereményjáték időtartama“).

3. A nyereményjáték résztvevője

Csak a 18. életévét betöltött, a Magyar Köztársaságban állandó lakóhellyel és kézbesítési címmel rendelkező természetes személy (a továbbiakban „résztvevő”, „ nyereményjáték résztvevője” vagy „versenyző”) vehet részt a versenyben.

A szervezővel munkaviszonyban vagy hasonló jogviszonyban álló valamennyi személy, valamint a szervezővel együttműködő valamennyi vállalat és ügynökség, továbbá az ilyen személyekhez közel álló személyek ki vannak zárva a versenyből a Polgári Törvénykönyv a később kiadott előírásokkal újított 89/2012. sz. törvény (1 bekezdése) értelmében.

Nem kerülnek a versenybe azok a személyek, akik nem felelnek meg a versenyben való részvétel feltételeinek, vagy akik a versenyszabályokat megsértik. Még ha az ilyen személy teljesíti is a nyeremény elnyerésének egyes feltételeit, pl. hamis adatok megadása miatt, nem válik nyertessé, és nem jogosult a nyereményre. Ebben az esetben a nyeremény a verseny szervezőjét illeti, aki jogosult dönteni annak további felhasználásáról.

A résztvevő kizárásra kerül, ha a szervező felfedezi, vagy alapos okkal feltételezi, hogy a résztvevő vagy bármely más személy, aki a nyeremény megszerzésében segítséget nyújtott a résztvevőnek, csalárd vagy tisztességtelen magatartást követett el.

4. A verseny nyereménye

SAL PAR 225 Party hangfal

Ariete yogurella yoghurtkészítő

ETA Storio 916690040 pirítós készítő

Hausmeister Handmixer HM 5521 A - kézimixer

2 db Tefal Ingenio 3 darabos készlet, L1539243

5. A nyereményjáték menete

A versenyzők akkor vesznek részt a versenyben, ha a verseny időpontjában a warnex.hu oldalon vásárolnak.

Az a versenyző, aki teljesíti a fenti feltételt, bekerül a sorsolásba.

6. A nyertesek és a nyeremények átadása

6 nyertest sorsolunk ki. A nyertes sorsolással lesz meghatározva, amelyre a verseny lezárását követő 7 napon belül kerül sor a szervező székhelyén. A nyertest a sorsolástól számított 7 munkanapon belül e-mailben vagy SMS-ben értesítjük.

A nyertest felkérjük, hogy személyesen vegye át a nyereményt, vagy a nyereményt a szervező által kiválasztott futárszolgálaton keresztül vagy a szervező által meghatározott bármely más módon juttatják el a hozzá.

Abban az esetben, ha a nyertes többszöri értesítés után sem jelentkezik a nyereményért, nem veszi át a nyereményt, vagy a nyeremény átadásakor megtagadja a személyazonosságát igazoló személyi igazolvány bemutatását, illetve az átadási jegyzőkönyv aláírását, a nyeremény a verseny szervezőjét illeti, aki jogosult dönteni annak további felhasználásáról.

7. A személyes adatok és a személyes véleménynyilvánítás kezelése

A versenyben való részvétellel a versenyző/nyertes tudomásul veszi, hogy a szervező betartja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a továbbiakban „Rendelet”) és a 110/2019 sz. törvényt, a személyes adatok kezeléséről, hogy az általa közölt személyes adatokat (a továbbiakban „személyes adatok”) jogos érdekből a verseny céljaira (e-mail-cím, a látogatott helyek és látogatási időpontok adatai), valamint a nyeremény igénybevételéhez és átvételéhez (név és vezetéknév, cím, telefonszám) szükséges jogos érdek keretében kezelje. A fődíjak személyes átadása során a Szervező kizárólag a nyeremény személyes átadása előtt megadott beleegyezés alapján készíthet marketing célú videó- és hangfelvételeket.

A verseny befejezése után csak a szükséges mennyiségű személyes adatot dolgozzák fel a szervező jogainak védelme céljából. A verseny végétől számított egy év elteltével a versenyzők/nyertesek személyes adatait töröljük.

A versenyző/nyertes által megadott személyes adatokat kizárólag a szervező kezeli, és azokat nem továbbítja az Európai Unión kívülre.

A szabályokkal kapcsolatos kétségek és további kérdések esetén a versenyző a következő e-mail-címen fordulhat a szervezőkhöz: prodejna@hegesztok-bolt.hu.

A versenyzőnek/nyertesnek a személyes adatainak kezeléséről való teljes körű tájékoztatáshoz való jogán túlmenően a következő jogok illetik meg:

- hozzáférési jog

- a helyesbítéshez való jog

- a törléshez való jog

- az adatkezelés elleni tiltakozás joga

- a hozzájárulás visszavonásához való jog

- a felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga.

A versenyzők/nyertesek a szabályzatban foglalt jogaikat e-mailben gyakorolhatják: vevoszolgalat@warnex.hu

8. Záró rendelkezések

a) A szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékkal kapcsolatos minden kérdésben végleges döntést hozzon. Amennyiben kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy a résztvevő teljesítette-e a verseny feltételeit, a résztvevőnek kell bizonyítania a szervező felé, hogy az egyes feltételek teljesültek.

b) A szervező jogosult a verseny szabályait bármikor megváltoztatni, a versenyt lerövidíteni, meghosszabbítani, törölni vagy módosítani. Amennyiben a verseny feltételei módosulnak, azt írásban teszik közzé a hegesztok-bolt.hu, zvaracky-obchod.sk és hegesztok-bolt.hu oldalakon.

c) A szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt hasonló típusú és értékű nyereménnyel helyettesítse, és a nyeremény átadásának feltételeit megváltoztassa abban az esetben, ha a nyereményt a beszállítója nem biztosítja úgy, hogy azt a nyereményt a verseny szabályainak megfelelően át lehessen adni a nyertesnek.

d) A nyereményjáték szervezője jogosult bármely versenyzőt indoklás nélkül kizárni, amennyiben felmerül a tisztességtelen magatartás gyanúja vagy a verseny feltételeinek be nem tartása.

e) A nyereményt nem lehet elcserélni vagy a pénzbeli juttatás kifizetését kérni a tárgyi nyereményért cserébe, valamint a versenyen való részvétel vagy a nyeremény jogi úton nem követelhető. A nyertes nem igényelhet többet, mint amennyi kiosztásra kerül.

f) A szervező nem nyújt technikai támogatást vagy tanácsadói szolgáltatást a nyereményjátékkal kapcsolatban. A szervező nem vállal felelősséget azért, ha a versenyben való részvétel technikai vagy bármilyen más okból nem lehetséges.

g) Minden olyan nyeremény, amelyet a nyertesek nem igényeltek, amelyet nem vettek át, vagy amely nem került kiosztásra, átadásra egy adott nyertesnek a szervező hibáján kívül, kártérítés nélkül a nyereményjáték szervezőjét illeti.

h) A nyereményjáték szervezője nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyet a versenyző a nyereményjátékon való részvétel vagy a megnyert nyeremény következtében szenvedhet el.

i) Minden olyan versenyző, aki nem tartja be megfelelően a jelen szabályzatban meghatározott, a versenyben való részvétel feltételeit, kizárásra kerül a versenyből.

j) A szervező nem vállal felelősséget a postai szolgáltatók által vagy más módon küldött nyeremények elvesztéséért, a kézbesítése elmaradásáért, késedelméért vagy sérüléséért.

k) A jelen szabályzat és a nyereményjátékra vonatkozó promóciós anyagok rendelkezései közötti bármilyen ellentmondás, illetve a szabályzat vagy a promóciós anyagok értelmezésével kapcsolatos bármilyen kétértelműség esetén a jelen szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók.

2023.05.01.
Warnex-Global Magyarország Zrt.