Tel: +36 23 385 533
warnex@warnex.hu
 
1

LANG:
0
SESSION:
Array ( )
FILEROW:
Array ( [Id] => 7 [LGId] => 7 [ParentLGId] => 0 [Cat] => 4 [Name] => Tudástár [Title] => [Button] => [File] => subpage [MetaTitle] => [MeteDesc] => [MetaKeys] => [Url] => tudastar [Active] => 10 [Num] => 5 [Lang] => 0 [CreatedDateTime] => 2018-03-06 15:47:02 [EditDateTime] => 0000-00-00 00:00:00 [Deleted] => 0 )
GET:
Array ( [relative] => 1 [p1] => tudastar [p2] => )
POST:
Array ( )
TEST
Képernyő: def

Tudástár

Általános Szerződési Feltételek
Klímavásárlással kapcsolatos tudnivalók
Tűzelő készülékhez biztonsági és tűzgyújtási tanácsok
Jótállási feltételek
Kályha és kandalló működési problémák, hibaelhárítás

Általános Szerződési Feltételek

Üzemeltetői adatok
Cégnév: Warnex-Global Magyarország Zrt.
Adószám: 26213075-2-13
Székhely: 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1-3
Cégjegyzékszám: 13-10-041775 Budapesti cégbíroság
Kibocsátó: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírosága
Elektronikus levélcím: warnex@warnex.hu
Telefon:
 +36 23 385 533
Webáruházunkban kötött szerződések nyelve: Magyar

 

1. Bevezetés
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a [warnex.hu] weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 

A vevő a webáruház használatával, regisztrációval, vagy leadott rendelésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:


 

2. A Szolgáltató
Cégnév: Warnex-Global Magyarország Zrt.
Adószám: 26213075-2-13 

Közösségi adószám:HU26213075
Székhely: 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1-3
Cégjegyzékszám: 13-10-041775 Budapesti cégbíroság
Kibocsátó: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírosága
Elektronikus levélcím: warnex@warnex.hu
Telefon:
 +36 23 385 533

Számlavezető pénzintézet: Gránitbank
Számlaszám (HUF) :  1210 0011 1035 2982 0000 0000

E-mail cím: warnex@warnex.hu 
Telefonszám: +36 23 385 533


 

3. A honlapon folytatott tevékenység


Kandallók, sparheltek, kazánok, hősugárzók, radiátorok, konvektorok, tűzhelyek, klímaberendezések, háztartási gépek kis és nagykereskedelme.

 

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség
Felelősségi kérdések leírása, vagyis hogy a Szolgáltató mely esetekben és milyen hiba esetén zárja ki felelősségét. Például: 
A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. 
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. 
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok
A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos! 
Egyéb szerzői jogi rendelkezések ismertetése.

5. A honlapon történő vásárlás

5.6.1. Előre utalás

5.1. Megrendelés folyamata
Termék megrendelést kizárólag írásban fogadunk el a warnex@warnex.hu email címre.
Amennyiben kérdése lenne termékeinkről, vagy weboldalunkon nem találta meg a kellő információt, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyintézőnkkel a 06-23-385-533-as telefonszámon.
Áru átvételi lehetőség: Telefonon történő egyeztetést követően személyes átvétel a 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1-3 alatt található raktárunkból. 
A szállítási feltételekről érdeklődjön ügyintézőnknél. Házhoz szállítást külsős futárcégekkel és fuvarozó vállalatokkal végezzük. 

A Szolgáltató a Felhasználót 3 munkanapon belül tájékoztatja a visszaigazolásról.
 

5.3. A szerződés létrejötte
A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 
A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

 

5.4. Számla

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki 

5.5. Fizetés

5.5.2. Utánvét

5.5.3. Készpénzzel a helyszínen

5.5.4. Előre átutalással

5.6. Átvételi lehetőség

5.7.3. Személyes átvétel

2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1-3 (Depo Logisztikai Park)

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó). 

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. 

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére
A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. 

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. 
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. 
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. (gyári csomagolással együtt)

A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. 
A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. 
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. 
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 
A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. 

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ. 
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak. 
Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében. 
Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. 
Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel. 
Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor. 
Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából. 
Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta. 
Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével. 
Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében. 
Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki. 
A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.6.3 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni az Warnex-Global Magyarország Zrt-nek. A Warnex-Global Magyarország Zrt. megtagadhatja a Termék visszavételét, amennyiben a Fogyasztó nem tudja a Terméket az átvételnek megfelelő állapotban visszaadni a Warnex-Global Magyarország Zrt.-nek, így különösen, ha a Termék sérült vagy hibás és a hiba oka a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően és/vagy a hiba Fogyasztónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett.

A Warnex-Global Magyarország Zrt. megtagadhatja a Termék átvételét, ha azt a Fogyasztó olyan módon küldi vissza a Warnex-Global Magyarország Zrt.nek, hogy az átvétellel a Warnex-Global Magyarország Zrt.-nek költsége merülne fel.
Warnex-Global Magyarország Zrt. kérheti a termek rendeltetés szerű használatának megállapításához a beüzemeles köteles termékeknel a gépésztervet, teljesítmény méretezés, kivitelezői igazolást valamint a Kéményseprői műszaki felülvizsgálat ami a gyartók felé garanciális feltétel.

6.4 A Fogyasztó nem jogosult elállni a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében felsorolt Termékekre kötött Szerződéstől, így különösen a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék (így különösen emberi vagy állati fogyasztásra alkalmas termékek) tekintetében, olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (így különösen:wc tető, fogkefék), olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, továbbá a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (így különösen az egyedi igények alapján összeállított zuhanykabin kád konfigurációk esetében).

6.5 A Felek megállapodnak, hogy a jelen fejezetben foglalt elállási jog érvényesítésével egymásnak okozott esetleges károkért kártérítési és kártalanítási kötelezettséggel nem tartoznak. A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy az Elállási nyilatkozatot a jelen fejezetben foglaltak szerint tette meg.


7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság
A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően. 
Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja. 
Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 
Használt termékek esetén ez a határidő X év/hónap, de legfeljebb egy év. 
A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 
Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. 
A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság
Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 
A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 
Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. 
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania. 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:


A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. 
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. 
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 
Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése
A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti: 

Név: Warnex
-Global Magyarország Zrt.
Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1-3
Telefonszám: +36 23 385 533
E-mail cím: warnex@warnex.hu

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Név: Warnex
-Global Magyarország Zrt.
Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1-3
Telefonszám: +36 23 385 533
E-mail cím: warnex@warnex.hu
A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel. 
A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. 
A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. 
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. 
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 
A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása


A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok
A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 

Klímavásárlással kapcsolatos tudnivalók

Fluorozott szénhidrogénekkel előtöltött berendezések forgalomba hozatala Magyarország területén
 
14/2015. (II.10.) Korm. rendelet vonatkozó részletei
2§:14. HR szektor: az üzemszerűen helyhez kötött klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett rendszerek és alkalmazások, így különösen a helyhez kötött hűtőberendezések, helyhez kötött légkondicionáló berendezések, helyhez kötött hőszivattyúk, helyhez kötött tűzvédelmi berendezések, helyhez kötött elektromos kapcsolóberendezések, F-ÜHG-ból vagy ORLA-ból előállított oldószereket tartalmazó helyhez kötött berendezések;
 
6. F-ÜHG:az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1–5. pontjában meghatározott és egyéb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó anyagok és keverékek;
 
 F-ÜHG forgalmazói és telepítői felelősség
 
22. §(1) Minden olyan forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás, amely természetes vagy jogi személy végfelhasználó számára kereskedelmi célból értékesít nem hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, F-ÜHG-val előtöltött vagy azzal üzemelő HR szektorba tartozó terméket vagy berendezést, valamint az MR szektorba tartozó hűtőegységet, köteles a végfelhasználótól olyan eredeti, cégjegyzésszerűen kiállított tanúsítvány bemutatását kérni, amely hitelesen igazolja, hogy a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás vállal felelősséget a berendezések telepítésére. A tanúsítványt a végfelhasználó is köteles aláírásával ellátni.
  
(2)2A tanúsítványt F-GÁZ ügyfélazonosítójának feltüntetésével a telepítést végző vállalkozás készíti el, amely annak kiállításával egyidejűleg az adatbázisban legalább a következő adatokat köteles regisztrálni az alkalmazásra nézve:
 
a)HR szektor esetén a telepítés helyszíne (helységnév és irányítószám, a főváros esetében a kerület
megjelölésével),
 
c)HR és MR szektoresetén a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás megnevezése és székhelye.
 
(3)3A végfelhasználó köteles a tanúsítványt az értékesítéskor a forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás számára egy eredeti példányban átadni.
 
(4)4A forgalmazó az értékesítéskor köteles az F-GÁZ ügyfélazonosító alatt található adatlapon tanúsítani, hogy az értékesítés megtörtént, és az adatbázisba feltölteni az értékesített termék vagy berendezés megnevezését, típusszámát, azonosítóját, a berendezésben megtalálható F-ÜHG típusát,
tömegét kg-ban és széndioxid egyenértékben kifejezve, valamint fajtáját, ipari megnevezését, annak hiányában kémiai nevét.
 
(5)5A telepítést követően a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás köteles az F-GÁZ ügyfélazonosító alatt található adatlapon tanúsítani, hogy a telepítés az adatlapon rögzített termékre nézve a telepítés helyén megtörtént.
 
(6) Az e §-ban előírt kötelezettségek megszegése esetén a 23–25. §-ban meghatározottak alkalmazandóak.
 
 Klímavédelmi bírság, jogkövetkezmények
23. §(1) Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet és e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén –kivéve a 25. §-ban foglalt esetekben –a Hatóság az ebben az alcímben és az 1. mellékletben meghatározott mértékű bírságokat szabja ki.
 
(2) Ismételt jogsértés –ugyanazon vagy más jogsértés elkövetése –esetén a bírság összege az 1. mellékletben és a 24–25. §-ban meghatározott fix mértékű bírság mértékének 150%-a, minimum bírságtétel esetén a minimum bírság mértékének 150%-ának megfelelő bírságot kell legalább kiszabni.
  
24. §(2)Ha a vállalkozás, üzemeltető vagy a tulajdonos anélkül kezdi meg tevékenységét a klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazásokkal, hogy az adatbázisba való regisztrációs kötelezettségének határidőben eleget tett volna, úgy a Hatóság az érintett vállalkozást, üzemeltetőt vagy tulajdonost a jogszabálysértés megállapítása mellett 100 000 Ft összegű klímavédelmi bírság megfizetésére kötelezi.
 
4) Ha a vállalkozás, üzemeltető vagy tulajdonos az e rendeletben, az 517/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendeletben, valamint az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, az adatbázisba történő adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Hatóság –az eset összes körülményének mérlegelése mellett –10 000 forinttól 500 000 forintig terjedő klímavédelmi bírságot szab ki.
 
Végfelhasználói tanúsítvány
 
A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság szabályai szerint a vásárlás után 8 napon belül rögzítenünk kell a vásárlás tényét a Hatóság adatbázisában. A rögzítés a kitöltött végfelhasználói tanúsítvány alapján történik. Minden esetben kötelesek vagyunk az eladást rögzíteni. 

A vevő köteles a kitöltött végfelhasználói tanúsítványt kitöltve eljuttatni a Warnex-Global Magyarország Zrt.  ügyfélszolgálatára, akár nyomtatott, akár digitális formában.
Klímatelepítés
Cégünk nem foglalkozik sem klímaszereléssel, sem karbantartással. A telepítést bármely klímaszerelő elvégezheti, aki rendelkezik érvényes kék vagy zöld kártyával és rendelkezik a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság FGÁZ ügyfélazonosítóval.  Szükség esetén  ügyfélszolgálatunk  független klímaszerelőt tud ajánlani.  

Tűzelő készülékhez biztonsági és tűzgyújtási tanácsok

A fűtőkészülék kiválasztását nem minden esetben előzi meg egy racionális tervezés.
Főleg ha kandallóról van szó! 
Ebben az esetben a tűz látványának  igénye elvonja a figyelmet a technikai részletekről. Az emberek azt hiszik, hogy a fűtés egyszerű dolog. Az is, ha jól csinálják és jók a körülmények. Azonban a vevők többsége nem tud fűteni és a körülmények fontosságával sincsenek tisztában!
Ezért az alapvető dolgokat az alábbiakban foglaljuk össze:
•A fűtőkészüléket sima, vízszintes és tűzálló talajra kell helyezni, amely a súlyát elbírja.
•A készüléket a gyúlékony tárgyaktól min. 50 cm-re kell elhelyezni:
- a készülék hátuljától: min. 50 cm 
- a készülék oldalaitól: min. 50 cm
- a sugárzási terület körül: min. 80 cm
•A helyiségbe amelyben a készüléket üzemelteti, biztosítani kell az elegendő mennyiségű levegő utánpótlást. Ha szükséges szellőző nyílásokat kell kialakítani.
•Csak a gyártó által előírt átmérőjű füstcsöveket használjon. Hosszabb bekötéseknél rögzítse a falhoz a csöveket.
•A kémény huzatát ellenőrizze, hogy megfelel-e a készülék üzemeltetéséhez.
•Az első begyújtásnál ne maximális teljesítménnyel üzemeltesse a készüléket.
 
•A készülékhez az előírt tüzelőanyagot használja. Magasabb hő értékű tüzelőanyag használata esetén a készüléket túlterheli.
•A készülékben ne tüzeljen háztartási hulladékkal, tűz-, és robbanás veszélyes anyagokkal.
•Csak megfelelően száraz fával tüzeljen.
Nedvességtartalom: max. 20 %. Ezt a nedvesség tartalmat a fa min. 2 évig tartó szárításával érhetjük el.
•Nedves fa használatakor:
- a készülék teljesítménye csökken
- több tüzelőanyagot használ el a készülék
- kátrányosodás lép fel
- elkoszolódnak a füstjáratok
- súlyos esetben a lerakódás kéménytüzet okoz
A tűzifa mérete olyan legyen, hogy kényelmesen be tudja helyezni a tűztérbe.
 
•A tűzifát úgy kell elhelyezni a tűztérben, hogy ne ütődjön a bélés anyagnak és az ajtó üvegének.
•Utántöltéskor várja meg míg a tűz leparázslott és nem lobog. Ha lobogó tűznél nyitja ki az ajtót a füst visszaáramolhat a helyiségbe.
•A készülék ajtaját mindig tartsa csukva, csak tüzelőanyag adagolásakor nyissa ki.
•A forró hamut csak fém tároló edénybe helyezze, aminek zárható a teteje.
•Amennyiben a készüléket üzemen kívül helyezi, pl. fűtési szezonon kívül: A maradék tüzelőanyagot hagyja hamuvá égni és várja meg amíg a kandalló kihűl. Ürítse ki a tűzteret és a hamutálcát. Zárja be az ajtókat és a levegőszabályzókat.
•A fűtési szezon előtt takaríttassa ki a kéményt és tisztítsa meg a füstjáratokat.
 

Jótállási feltételek

Jótállási feltételek:
-            A jótálláshoz szükséges érvényes dokumentumok rendelkezésre állása (jótállási jegy, a vásárlást hitelt érdemlően bizonyító számla, beüzemelés köteles termék esetében a beüzemelő igazolása)
-            A helyi körülmények figyelembe vétele és a szakahatósági előírások betartása.
-            Az üzembe helyezésre kötelezett termékek jótállása csak abban az esetben érvényes:
1., Amennyiben az üzembe helyezést a forgalmazó által megadott szervizzel végezteti el. 
2., Egyes készülékeknél megengedett a nem kijelölt, de képesítéssel és engedéllyel rendelkező szakember általi üzembe helyezés. 
A jótállási jegyen jelöljük, hogy az adott terméknél melyik beüzemelési változatot kell alkalmazni. Üzembe helyezendő termékek a gáz-, a split klíma készülékek és a fűtési rendszerre kötött kazánok, kandallók, radiátorok ill. a háromfázisú készülékek (dugvillával el nem látott készülékek) stb. Üzembe helyezéshez hívja a forgalmazót: Warnex-Global Magyarország Zrt.,tel. szám: 06-23-385-533.

 
A jótállási igényt kizáró okok:
- Helytelen tárolási, szállítási és hibák, valamint egyéb külső behatás miatt keletkező mechanikai sérülések.
- Nem megfelelő beépítés/beüzemelés és kivitelezés, szakszerűtlen átalakítás,
- Nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés, a használati útmutatóban lévő utasítások és a hatósági előírások figyelmen kívül hagyása
- Vis major miatt, időjárási tényezőktől, elemi károktól, vagy egy, a vásárlás után keletkezett ok miatt károsul a készülék,
- Nem gyári alkatrészek használata és szakszerűtlen javítás,
- Az elmaradt karbantartási illetve tisztítási munkákból adódó hibák
- Természetes elhasználódás, kopás
 
Amennyiben a hiba nem a jótállás körébe tartozik és a forgalmazóval/szervizzel történt egyeztetés ellenére helyszíni szemlét/javítást kér a vásárló, akkor a reklamáció ügyintézésével kapcsolatos összes költséget meg kell fizetnie.

Kályha és kandalló működési problémák, hibaelhárítás

Ezekre az alábbi hibákra nem vonatkozik a jótállás, mert nem rendeltetésnek megfelelő használatból adódnak.
 

Hiba jelenség: Okok Megoldások:
a készülék erős szagot és füstöt bocsát ki a hőálló festék az első begyújtáskor keményedik ki
a készülék felülete elkoszolódott
 
a megszilárdult festék többé nem bocsát ki szagot és füstöt
a készülék rendszeres takarítása kívülről is
az üveg hamar koszolódik nedves tüzelőanyag
túl sok tüzelőanyag
kevés az elsődleges levegő
 
száraz fa használata (nedvességtartalom ≤20 %)
megfelelő mennyiségű tüzelőanyag töltése a tűztérbe
a szellőzés ellenőrzése
Üveg törése A kandalló üveg csak fizikai behatás miatt sérülhet, mert a hő azt nem károsítja.
ütődés fahasábbal
ajtó becsapódása
a nagyméretű fahasábokat, amellyel tűzrakásnál megüthető a bélés megfelelő méretűre klell vágni
kerülni kell az ajtó becsapódását
a tűztér samott vagy vermikulit bélésének repedése a bélésben a nagyobb hőhatás miatt hajszálrepedések keletkeznek
mechanikai behatás miatti nagyobb repedések: általában a nagy méretű fahasábok behelyezésekor sérül a bélés
túlfűtés megszüntetése (a hajszálrepedések a készülék használhatóságát nem befolyásolják)
megfelelő méretű fahasábok használata és a sérült elemek cseréje
a hamurács illetve a kandalló más elemeinek sérülése, eldeformálódása a készülék túl lett terhelve
a kémény huzata túl nagy
túl sok a bejuttatott elsődleges levegő
nagyobb hő értékű tüzelőanyag használata a megengedettnél
a kémény huzat ellenőrzése
a szellőzés optimális beállítása megfelelő hő értékű tüzelőanyag használata
a sérült elemek cseréje
a készülék felülete elszíneződik a készülék túl lett terhelve
a kémény huzata túl nagy
túl sok a bejutott elsődleges levegő
nagyobb hő értékű tüzelőanyag használata a megengedettnél
a kémény huzat ellenőrzése
a szellőzés optimális beállítása megfelelő hő értékű tüzelőanyag használata
a készülék újra festése
a készülék vissza füstöl a helyiségbe a kémény vagy a csövek nincsenek megfelelően szigetelve
szabálytalan füstcső csatlakozások
kémény és füstjáratok eldugulása
a kémény nem megfelelő a készülékhez
a kéménybe egy másik készülék is be van kötve és annak az ajtaja nyitva van
lobogó lánggal égő tüzelőanyagra való utántöltés
a kémény a csövek és az összes füstjárat kitakarítása
a kéményhez megfelelő teljesítményű készülék vásárlása vagy a kémény átépítése
egy kéményen lehetőleg egy készülék használata, de ha kettő van akkor az ajtó legyen zárva
tüzelőanyagot csak akkor töltsön újra ha már nem lobog a láng, parázsig leégett a tűztérben lévő tüzelő
a készülék sok tüzelőanyagot fogyaszt nagyobb a huzat mint szükséges a kémény huzat ellenőrzése
a szellőzés optimális beállítása
a tüzelő anyag nem ég megfelelően a tüzelőanyag a megengedettnél nedvesebb illetve rossz minőségű
rossz huzat és szellőzés
kémény és füstjáratok eldugulása
a hamutálca tele van, ez is okozhat rosszabb szellőzést
megfelelő minőségű, hő értékű és nedvességtartalmú tüzelőanyag használata
a huzat és szellőzés ellenőrzése, beállítása
a hamutálca kiürítése
a készülék nem ad elegendő meleget nem megfelelő teljesítményű készülék használata
kisebb hő értékű tüzelőanyag használata
rossz huzat és szellőzés
kémény és füstjáratok eldugulása
 
megfelelő teljesítményű készüléket kell használni
a szellőző nyílásokat jobban ki kell nyitni
a kéményt ki kell sepertetni
a füstjáratok ellenőrzése és tisztítása
 
a készülék túl nagy meleget ad nem megfelelő teljesítményű készülék használata
túl nagy a huzat, a szellőzést el kell zárni
a kémény illetve a huzat nagyobb az előírtnál
nagyobb hő értékű tüzelőanyag használata a megengedettnél
megfelelő teljesítményű készüléket kell használni
a szellőzés beállítása
a kémény és huzat ellenőriztetése szakemberrel, majd beállítása
megfelelő minőségű, hő értékű és nedvességtartalmú tüzelőanyag használata