"Megbízható termékek
megengedhető áron"
Tudástár
• Klímavásárlással kapcsolatos tudnivalók
• Öntöttvas tagosított kazán technikai adattáblázata
• Tűzelő készülékhez biztonsági és tűzgyújtási tanácsok
• Jótállási feltételek
• Kályha és kandalló működési problémák, hibaelhárítás
Klímavásárlással kapcsolatos tudnivalók

Fluorozott szénhidrogénekkel előtöltött berendezések forgalomba hozatala Magyarország területén

 

14/2015. (II.10.) Korm. rendelet vonatkozó részletei

2§:14. HR szektor: az üzemszerűen helyhez kötött klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett rendszerek és alkalmazások, így különösen a helyhez kötött hűtőberendezések, helyhez kötött légkondicionáló berendezések, helyhez kötött hőszivattyúk, helyhez kötött tűzvédelmi berendezések, helyhez kötött elektromos kapcsolóberendezések, F-ÜHG-ból vagy ORLA-ból előállított oldószereket tartalmazó helyhez kötött berendezések;

 

6. F-ÜHG:az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1–5. pontjában meghatározott és egyéb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó anyagok és keverékek;

 

 F-ÜHG forgalmazói és telepítői felelősség

 

22. §(1) Minden olyan forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás, amely természetes vagy jogi személy végfelhasználó számára kereskedelmi célból értékesít nem hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, F-ÜHG-val előtöltött vagy azzal üzemelő HR szektorba tartozó terméket vagy berendezést, valamint az MR szektorba tartozó hűtőegységet, köteles a végfelhasználótól olyan eredeti, cégjegyzésszerűen kiállított tanúsítvány bemutatását kérni, amely hitelesen igazolja, hogy a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás vállal felelősséget a berendezések telepítésére. A tanúsítványt a végfelhasználó is köteles aláírásával ellátni.

  

(2)2A tanúsítványt F-GÁZ ügyfélazonosítójának feltüntetésével a telepítést végző vállalkozás készíti el, amely annak kiállításával egyidejűleg az adatbázisban legalább a következő adatokat köteles regisztrálni az alkalmazásra nézve:

 

a)HR szektor esetén a telepítés helyszíne (helységnév és irányítószám, a főváros esetében a kerület

megjelölésével),

 

c)HR és MR szektoresetén a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás megnevezése és székhelye.

 

(3)3A végfelhasználó köteles a tanúsítványt az értékesítéskor a forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás számára egy eredeti példányban átadni.

 

(4)4A forgalmazó az értékesítéskor köteles az F-GÁZ ügyfélazonosító alatt található adatlapon tanúsítani, hogy az értékesítés megtörtént, és az adatbázisba feltölteni az értékesített termék vagy berendezés megnevezését, típusszámát, azonosítóját, a berendezésben megtalálható F-ÜHG típusát,

tömegét kg-ban és széndioxid egyenértékben kifejezve, valamint fajtáját, ipari megnevezését, annak hiányában kémiai nevét.

 

(5)5A telepítést követően a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás köteles az F-GÁZ ügyfélazonosító alatt található adatlapon tanúsítani, hogy a telepítés az adatlapon rögzített termékre nézve a telepítés helyén megtörtént.

 

(6) Az e §-ban előírt kötelezettségek megszegése esetén a 23–25. §-ban meghatározottak alkalmazandóak.

 

 Klímavédelmi bírság, jogkövetkezmények

23. §(1) Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet és e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén –kivéve a 25. §-ban foglalt esetekben –a Hatóság az ebben az alcímben és az 1. mellékletben meghatározott mértékű bírságokat szabja ki.

 

(2) Ismételt jogsértés –ugyanazon vagy más jogsértés elkövetése –esetén a bírság összege az 1. mellékletben és a 24–25. §-ban meghatározott fix mértékű bírság mértékének 150%-a, minimum bírságtétel esetén a minimum bírság mértékének 150%-ának megfelelő bírságot kell legalább kiszabni.

  

24. §(2)Ha a vállalkozás, üzemeltető vagy a tulajdonos anélkül kezdi meg tevékenységét a klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazásokkal, hogy az adatbázisba való regisztrációs kötelezettségének határidőben eleget tett volna, úgy a Hatóság az érintett vállalkozást, üzemeltetőt vagy tulajdonost a jogszabálysértés megállapítása mellett 100 000 Ft összegű klímavédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

 

4) Ha a vállalkozás, üzemeltető vagy tulajdonos az e rendeletben, az 517/2014/EU európai parlamenti

és tanácsi rendeletben, valamint az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, az adatbázisba történő adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Hatóság –az eset összes körülményének mérlegelése mellett –10 000 forinttól 500 000 forintig terjedő klímavédelmi bírságot szab ki.

 

Végfelhasználói tanúsítvány

 

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság szabályai szerint a vásárlás után 8 napon belül rögzítenünk kell a vásárlás tényét a Hatóság adatbázisában. A rögzítés a kitöltött végfelhasználói tanúsítvány alapján történik. Minden esetben kötelesek vagyunk az eladást rögzíteni. 

A vevő köteles a kitöltött végfelhasználói tanúsítványt kitöltve eljuttatni a Warnex Holding Zrt.  ügyfélszolgálatára, akár nyomtatott, akár digitális formában.

Klímatelepítés

Cégünk nem foglalkozik sem klímaszereléssel, sem karbantartással. A telepítést bármely klímaszerelő elvégezheti, aki rendelkezik érvényes kék vagy zöld kártyával és rendelkezik a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság FGÁZ ügyfélazonosítóval.  Szükség esetén  ügyfélszolgálatunk  független klímaszerelőt tud ajánlani.  


Öntöttvas tagosított kazán technikai adattáblázata

DUNATECH, SOLIDMAX és HUNOR öntöttvas kazánok

 

Típus

MX 3 S

MX 4 S

MX 5 S

MX 6 S

MX 7 S

MX 8 S

Tagok száma

3

4

5

6

7

8

Tüzelőanyag

Fa és szén

Névleges teljesítmény

kW

14-17

20-27

27-34

33-41

38-46

42-51

Nettó súly

kg

135

165

195

225

256

286

Kazán víztérfogata

L

22

28

34

40

46

52

Tűztér térfogata

dm3

30

42

55

68

81

94

Tüzelőanyag töltési térfogata

dm3

20

28

36

45

53

62

Maximális töltési magasság

cm

27

Hőmérséklet szabályzó tartomány

°C

30-90

Maximális üzemhőmérséklet

°C

100

Visszatérő ág min. hőmérséklete

°C

50

Biztonsági rendszer aktiválási hőmérséklete

°C

95

Maximális üzemi nyomás

bar

3

Csatlakozó csövek átmérője

mm

160

Elmenő és visszatérő ág csatlakozásai

R

1 ½”

Magasság (H2)

mm

950

Szélesség (A)

mm

490

Mélység (L)

mm

515

615

715

815

915

1015

Teljesítmény jellemzők fatüzelés esetén

Névleges teljesítmény

kW

12-14

18-20

25-27

30-33

34-38

42-44

Hatásfok

%

72

74

75

76

75

74

Kazán kategória

No

2

2

2

2

2

2

Maximális tüzelőanyag feltöltés

kg

9

13,5

18

22,5

27

31,5

Égési időtartam maximális feltöltéssel

h

2-4 óra

Tüzelőanyaggal szemben támasztott követelmények

 

Maximális víztartalom: 20%
Maximális oldalirányú méretek: 10 cm X 10 cm
Átlagos kalóriaérték: 17.000 – 20.000 kJ/kg

Átlagos füstgáz hőmérséklet

°C

280

275

240

240

260

260

Füstgáz tömegáram

g/s

6,6

10,2

13,9

18,1

22,9

28,9

Kémény huzatigénye

mbar

0,15-0,2

0,15-0,22

0,15-0,25

0,15-0,26

0,15-0,27

0,15-0,28

Vízoldali ellenállás Δt=20 ºK esetén

mbar

0,13

0,51

1,03

1,81

2,92

4,63

Vízoldali ellenállás Δt=20 ºK esetén (biztonsági hőcserélővel)

mbar

0,48

1,36

2,50

4,18

6,53

10,14

Átlagos CO koncentráció % 10 O2

mg/Nm3

900-1200


Tűzelő készülékhez biztonsági és tűzgyújtási tanácsok

A fűtőkészülék kiválasztását nem minden esetben előzi meg egy racionális tervezés.

Főleg ha kandallóról van szó!
Ebben az esetben a tűz látványának  igénye elvonja a figyelmet a technikai részletekről. Az emberek azt hiszik, hogy a fűtés egyszerű dolog. Az is, ha jól csinálják és jók a körülmények. Azonban a vevők többsége nem tud fűteni és a körülmények fontosságával sincsenek tisztában!

Ezért az alapvető dolgokat az alábbiakban foglaljuk össze:

•A fűtőkészüléket sima, vízszintes és tűzálló talajra kell helyezni, amely a súlyát elbírja.
•A készüléket a gyúlékony tárgyaktól min. 50 cm-re kell elhelyezni:
- a készülék hátuljától: min. 50 cm
- a készülék oldalaitól: min. 50 cm
- a sugárzási terület körül: min. 80 cm
•A helyiségbe amelyben a készüléket üzemelteti, biztosítani kell az elegendő mennyiségű levegő utánpótlást. Ha szükséges szellőző nyílásokat kell kialakítani.
•Csak a gyártó által előírt átmérőjű füstcsöveket használjon. Hosszabb bekötéseknél rögzítse a falhoz a csöveket.
•A kémény huzatát ellenőrizze, hogy megfelel-e a készülék üzemeltetéséhez.
•Az első begyújtásnál ne maximális teljesítménnyel üzemeltesse a készüléket.
 
•A készülékhez az előírt tüzelőanyagot használja. Magasabb hő értékű tüzelőanyag használata esetén a készüléket túlterheli.
•A készülékben ne tüzeljen háztartási hulladékkal, tűz-, és robbanás veszélyes anyagokkal.
•Csak megfelelően száraz fával tüzeljen.
Nedvességtartalom: max. 20 %. Ezt a nedvesség tartalmat a fa min. 2 évig tartó szárításával érhetjük el.
•Nedves fa használatakor:
- a készülék teljesítménye csökken
- több tüzelőanyagot használ el a készülék
- kátrányosodás lép fel
- elkoszolódnak a füstjáratok
- súlyos esetben a lerakódás kéménytüzet okoz
A tűzifa mérete olyan legyen, hogy kényelmesen be tudja helyezni a tűztérbe.
 
•A tűzifát úgy kell elhelyezni a tűztérben, hogy ne ütődjön a bélés anyagnak és az ajtó üvegének.
•Utántöltéskor várja meg míg a tűz leparázslott és nem lobog. Ha lobogó tűznél nyitja ki az ajtót a füst visszaáramolhat a helyiségbe.
•A készülék ajtaját mindig tartsa csukva, csak tüzelőanyag adagolásakor nyissa ki.
•A forró hamut csak fém tároló edénybe helyezze, aminek zárható a teteje.
•Amennyiben a készüléket üzemen kívül helyezi, pl. fűtési szezonon kívül: A maradék tüzelőanyagot hagyja hamuvá égni és várja meg amíg a kandalló kihűl. Ürítse ki a tűzteret és a hamutálcát. Zárja be az ajtókat és a levegőszabályzókat.
•A fűtési szezon előtt takaríttassa ki a kéményt és tisztítsa meg a füstjáratokat.
 

Jótállási feltételek

Jótállási feltételek:

-            A jótálláshoz szükséges érvényes dokumentumok rendelkezésre állása (jótállási jegy, a vásárlást hitelt érdemlően bizonyító számla, beüzemelés köteles termék esetében a beüzemelő igazolása)

-            A helyi körülmények figyelembe vétele és a szakahatósági előírások betartása.

-            Az üzembe helyezésre kötelezett termékek jótállása csak abban az esetben érvényes:
1., Amennyiben az üzembe helyezést a forgalmazó által megadott szervizzel végezteti el.
2., Egyes készülékeknél megengedett a nem kijelölt, de képesítéssel és engedéllyel rendelkező szakember általi üzembe helyezés.
A jótállási jegyen jelöljük, hogy az adott terméknél melyik beüzemelési változatot kell alkalmazni. Üzembe helyezendő termékek a gáz-, a split klíma készülékek és a fűtési rendszerre kötött kazánok, kandallók, radiátorok ill. a háromfázisú készülékek (dugvillával el nem látott készülékek) stb. Üzembe helyezéshez hívja a forgalmazót: Warnex Holding Zrt., tel. szám: 06-23-385-533.

 

A jótállási igényt kizáró okok:

- Helytelen tárolási, szállítási és hibák, valamint egyéb külső behatás miatt keletkező mechanikai sérülések.

- Nem megfelelő beépítés/beüzemelés és kivitelezés, szakszerűtlen átalakítás,

- Nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés, a használati útmutatóban lévő utasítások és a hatósági előírások figyelmen kívül hagyása

- Vis major miatt, időjárási tényezőktől, elemi károktól, vagy egy, a vásárlás után keletkezett ok miatt károsul a készülék,

- Nem gyári alkatrészek használata és szakszerűtlen javítás,

- Az elmaradt karbantartási illetve tisztítási munkákból adódó hibák

- Természetes elhasználódás, kopás

 

Amennyiben a hiba nem a jótállás körébe tartozik és a forgalmazóval/szervizzel történt egyeztetés ellenére helyszíni szemlét/javítást kér a vásárló, akkor a reklamáció ügyintézésével kapcsolatos összes költséget meg kell fizetnie.


Kályha és kandalló működési problémák, hibaelhárítás

Ezekre az alábbi hibákra nem vonatkozik a jótállás, mert nem rendeltetésnek megfelelő használatból adódnak.

 

Hiba jelenség:

Okok

Megoldások:

a készülék erős szagot és füstöt bocsát ki

a hőálló festék az első begyújtáskor keményedik ki

a készülék felülete elkoszolódott

 

a megszilárdult festék többé nem bocsát ki szagot és füstöt

a készülék rendszeres takarítása kívülről is

az üveg hamar koszolódik

nedves tüzelőanyag

túl sok tüzelőanyag

kevés az elsődleges levegő

 

száraz fa használata (nedvességtartalom ≤20 %)

megfelelő mennyiségű tüzelőanyag töltése a tűztérbe

a szellőzés ellenőrzése

Üveg törése

A kandalló üveg csak fizikai behatás miatt sérülhet, mert a hő azt nem károsítja.

ütődés fahasábbal

ajtó becsapódása

a nagyméretű fahasábokat, amellyel tűzrakásnál megüthető a bélés megfelelő méretűre klell vágni

kerülni kell az ajtó becsapódását

a tűztér samott vagy vermikulit bélésének repedése

a bélésben a nagyobb hőhatás miatt hajszálrepedések keletkeznek

mechanikai behatás miatti nagyobb repedések: általában a nagy méretű fahasábok behelyezésekor sérül a bélés

túlfűtés megszüntetése (a hajszálrepedések a készülék használhatóságát nem befolyásolják)

megfelelő méretű fahasábok használata és a sérült elemek cseréje

a hamurács illetve a kandalló más elemeinek sérülése, eldeformálódása

a készülék túl lett terhelve

a kémény huzata túl nagy

túl sok a bejuttatott elsődleges levegő

nagyobb hő értékű tüzelőanyag használata a megengedettnél

a kémény huzat ellenőrzése

a szellőzés optimális beállítása megfelelő hő értékű tüzelőanyag használata

a sérült elemek cseréje

a készülék felülete elszíneződik

a készülék túl lett terhelve

a kémény huzata túl nagy

túl sok a bejutott elsődleges levegő

nagyobb hő értékű tüzelőanyag használata a megengedettnél

a kémény huzat ellenőrzése

a szellőzés optimális beállítása megfelelő hő értékű tüzelőanyag használata

a készülék újra festése

a készülék vissza füstöl a helyiségbe

a kémény vagy a csövek nincsenek megfelelően szigetelve

szabálytalan füstcső csatlakozások

kémény és füstjáratok eldugulása

a kémény nem megfelelő a készülékhez

a kéménybe egy másik készülék is be van kötve és annak az ajtaja nyitva van

lobogó lánggal égő tüzelőanyagra való utántöltés

a kémény a csövek és az összes füstjárat kitakarítása

a kéményhez megfelelő teljesítményű készülék vásárlása vagy a kémény átépítése

egy kéményen lehetőleg egy készülék használata, de ha kettő van akkor az ajtó legyen zárva

tüzelőanyagot csak akkor töltsön újra ha már nem lobog a láng, parázsig leégett a tűztérben lévő tüzelő

a készülék sok tüzelőanyagot fogyaszt

nagyobb a huzat mint szükséges

a kémény huzat ellenőrzése

a szellőzés optimális beállítása

a tüzelő anyag nem ég megfelelően

a tüzelőanyag a megengedettnél nedvesebb illetve rossz minőségű

rossz huzat és szellőzés

kémény és füstjáratok eldugulása

a hamutálca tele van, ez is okozhat rosszabb szellőzést

megfelelő minőségű, hő értékű és nedvességtartalmú tüzelőanyag használata

a huzat és szellőzés ellenőrzése, beállítása

a hamutálca kiürítése

a készülék nem ad elegendő meleget

nem megfelelő teljesítményű készülék használata

kisebb hő értékű tüzelőanyag használata

rossz huzat és szellőzés

kémény és füstjáratok eldugulása

 

megfelelő teljesítményű készüléket kell használni

a szellőző nyílásokat jobban ki kell nyitni

a kéményt ki kell sepertetni

a füstjáratok ellenőrzése és tisztítása

 

a készülék túl nagy meleget ad

nem megfelelő teljesítményű készülék használata

túl nagy a huzat, a szellőzést el kell zárni

a kémény illetve a huzat nagyobb az előírtnál

nagyobb hő értékű tüzelőanyag használata a megengedettnél

megfelelő teljesítményű készüléket kell használni

a szellőzés beállítása

a kémény és huzat ellenőriztetése szakemberrel, majd beállítása

megfelelő minőségű, hő értékű és nedvességtartalmú tüzelőanyag használata